راهنمای نصب پنل با پیچ مخفی

ابتدا پنل را در محل نصب قرار داده و از سوراخ پنل محل بستن پیچ را روی دیوار یا محل نصب علامت بزنید. سپس با مته 4 محل علامت گذاری شده را سوراخ کنید. پس از آن براکت های پشت پنل را باز نمده پیچ سرمته را داخل براکت گذاشته و پیچ های براکت را با آچار تخت ببندید.حالا پنل را در محل نصب قرار دهید و با پیچ گوشتی ترمینالی پنل را ببندید